Hướng dẫn tính phí bảo hiểm du lịch

Thứ 6 | 09/09/2016 - Lượt xem: 1190

1. Đối tượng, phạm vi bảo hiểm du lịch

 • Độ tuổi nhận bảo hiểm: từ 1 tuổi (12 tháng) đến 70 tuổi
 • Người được bảo hiểm: quy định rõ trong các quy tắc liên quan. Lưu ý không nhận bảo hiểm cho Người nước ngoài không định cư tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

2. Thời hạn bảo hiểm 

Tính theo phí ngày, quy ước 1 ngày là 24 giờ

Ví dụ:

 • Từ 19 giờ ngày 15/07/2007 đến 05 giờ ngày 16/07/2007: tính là 01 ngày
 • Từ 19 giờ ngày 15/07/2007 đến 21 giờ ngày 16/07/2007: tính là 02 ngày
bao-hiem-du-lich-quoc-te-721x324px
Pjicohcm.com – Bảo hiểm du lịch

3. Hợp đồng bảo hiểm du lịch

 • Trường hợp Bên mua bảo hiểm du lịch nộp phí ngay cho đoàn/người tham gia bảo hiểm khi mua bảo hiểm tại PJICO, các đơn vị không phải ký kết hợp đồng bảo hiểm, tiến hành cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm du lịch.
 • Trường hợp Bên mua bảo hiểm chưa nộp phí ngay cho đoàn/người tham gia bảo hiểm tại PJICO, đơn vị phải ký kết hợp đồng nguyên tắc theo chuyến; tại điểm; tại khách sạn;
 • Trường hợp ký kết hợp đồng nguyên tắc: bắt buộc khi Người được bảo hiểm tham gia các trò chơi nguy hiểm, Người được bảo hiểm được mở rộng quyền lợi bảo hiểm so với quy tắc liên quan và bổ sung các quyền lợi, phí bảo hiểm mở rộng theo quy định.
 • Bộ Hợp đồng bảo hiểm gồm: Hợp đồng nguyên tắc ký kết giữa PJICO và Công ty du lịch (trường hợp không nộp phí BH ngay); Giấy chứng nhận bảo hiểm (03 GCNBH có giá trị như nhau); Danh sách người được bảo hiểm (nếu theo đoàn); Phụ lục Sửa đổi bổ sung (nếu có).
khong-mua-bao-hiem-khi-di-du-lich-quoc-te
Pjicohcm.com – Bảo hiểm du lịch PJICO

4. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm tính cho mỗi đơn bảo hiểm căn cứ như sau:

 • Điều kiện bảo hiểm
 • Phương thức du lịch: cá nhân, đoàn, tại điểm, chuyến
 • Số tiền bảo hiểm
 • Thời gian tham gia hiểm
 • Tham gia các môn thể thao, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp, trò chơi nguy hiểm

Ví dụ 1: Công ty Du lịch Việt yêu cầu tham gia bảo hiểm cho 1 đoàn 45 khách là người Việt Nam đi Hà Nội – Cửa lò từ 21giờ ngày 15/07/2007 đến 05 giờ ngày 19/07/2007. Số tiền bảo hiểm 10triệu đồng/người/vụ.

Tính phí:

 • Điều kiện bảo hiểm: Bảo hiểm khách du lịch trong nước
 • Phương thức du lịch: đoàn, chuyến
 • Số tiền bảo hiểm: 10triệu đồng/người/vụ
 • Thời gian tham gia hiểm: 04 ngày
 • Tham gia các môn thể thao, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp, trò chơi nguy hiểm: không

Phí bảo hiểm du lịch cả đoàn là: 270.000đồng/chuyến (phí BH 1 người là 6.000đồng/chuyến)

(10 triệu   x   0,15%   x   4 ngày   x   45 người =   270.000 đồng)

Ví dụ 2: Công ty Du lịch Việt yêu cầu tham gia bảo hiểm cho 1 đoàn 25 khách là người nước ngoài đi Tuần Châu từ 05 giờ ngày 15/07/2007 đến 21 giờ ngày 15/07/2007. Số tiền bảo hiểm 50triệu đồng/người/vụ.

Tính phí:

 • Điều kiện bảo hiểm: Bảo hiểm khách nước ngoài du lịch Việt Nam
 • Phương thức du lịch: đoàn, chuyến
 • Số tiền bảo hiểm: 50triệu đồng/người/vụ
 • Thời gian tham gia hiểm: 01 ngày
 • Tham gia các môn thể thao, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp, trò chơi nguy hiểm: không

Phí bảo hiểm du lịch cả đoàn là: 1.875.000đồng/chuyến (phí BH 1 người là 7.500đồng/chuyến)

(50 triệu   x   0,15%   x   01 ngày   x   25 người =   1.875.000 đồng)

Ví dụ 3: Công ty Du lịch Việt yêu cầu tham gia bảo hiểm cho 1 đoàn 25 khách là người Việt Nam đi Malaysia – Singapore) từ 05 giờ ngày 15/07/2007 đến 21 giờ ngày 26/07/2007. Số tiền bảo hiểm 20triệu đồng/người/vụ.

Tính phí:

 • Điều kiện bảo hiểm: Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài
 • Phương thức du lịch: đoàn, chuyến
 • Số tiền bảo hiểm: 20triệu đồng/người/vụ
 • Thời gian tham gia hiểm: 12 ngày
 • Tham gia các môn thể thao, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp, trò chơi nguy hiểm: không

Phí bảo hiểm du lịch cả đoàn là: 700.000 đồng/chuyến (phí BH 1 người là 28.000đồng/chuyến)

Phí bảo hiểm 10 ngày đầu:

(20 triệu   x   0,12%   x   10 ngày   x 25 người = 600.000VNĐ)

Phí bảo hiểm 2 ngày tiếp theo:

(20 triệu   x   0,10%   x   02 ngày   x 25 người = 100.000VNĐ)

Tổng phí bảo hiểm 12 ngày : 700.000VNĐ (600.000VNĐ + 100.000VNĐ)

Bình luận & chia sẻ

Đang tải bình luận,....