Kỹ thuật chọn tấm đan tốt

Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 905
Một Tấm Đan Tốt
1 phải có bề măt đẹp không bị rỗ
2 không bị nứt.
3 không bị lò sắt

Bình luận & chia sẻ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 900
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 930
Thứ 4 | 21/12/2016 - Lượt xem: 896