Phí bảo hiểm khách nước ngoài vào Việt Nam

Thứ 6 | 09/09/2016 - Lượt xem: 1069

BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH TẠI VIỆT NAM

I. Số tiền bảo hiểm

Tuỳ theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm:

  1. Bằng ngoại tệ (USD): – Về người: từ 1.000 USD đến 30.000 USD/người.

                                                – Về hành lý: Bằng 10% số tiền bảo hiểm về người

  1. Bằng đồng Việt Nam:

                                                – Về người: từ 10.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ/người.

                                                – Về hành lý: Bằng 10% số tiền bảo hiểm về người.

 II. Phí bảo hiểm

  1. Phí cơ bản:

 

Thời hạn bảo hiểm Tỷ lệ phí bảo hiểm 1 người/ngày trên số tiền bảo hiểm về người
Từ ngày 1 đến ngày thứ 10 0,015%
Từ ngày 11 đến ngày thứ 20 0,012%
Từ ngày 21 đến ngày thứ 60 0,010%
Từ ngày 61 đến ngày thứ 90 0,008%
Từ ngày 91 trở đI 0,005%
  1. Phụ phí: Đối tượng quy định tại điều 1.2, Chương I của Quy tắc này: 0,1% số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu/ngày.

 

III. Mức miễn thường không khấu trừ

Khi tổng chi phí theo điều 10.2, hoặc giá trị tổn thất về hành lý và vật dụng riêng theoĐiều 12 của Quy tắc chỉ bằng hoặc dưới 30 USD hoặc 300.000 đồng Việt Nam.

Bình luận & chia sẻ

Đang tải bình luận,....