Quạt 6 cánh công nghiệp - Thiết bị chăn nuôi Huy Hoàng ĐT: 0982.978.301